Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett.
Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter.
Lovene er tilgjengelig på nettsiden lovdata.no.
Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene aksepteres ved opprettelse av konto i nettbutikken ved at man må krysse av for dette når kontoen opprettes. Disse betingelsene gjelder for alt salg av produkter fra nettbutikken Tigernu.no til forbrukere.
Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Salg på Tigernu.no er kun tilgjengelig i Norge. For å kunne handle på Tigernu.no må du ha fylt 18 år. Dersom du er under 18 år må du få en myndig person, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg.

 1. Parter

Selger er: International Brands AS, Hukenveien 10, 0963 Oslo med org.nr 927 303 159, Tlf: 96 90 18 53. E-post: kontakt@tigernu.no, og blir i det følgende benevnt «vi» eller «oss».

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt «du», «deg», «din» eller «ditt».

Tigernu.no: Selve nettbutikken/plattformen som er knyttet til domenet Tigernu.no.

 1. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 10.
Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg via e-post. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.
Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 3.

 1. Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

 1. Priser

Alle priser er i Norske kroner inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.
Det er ingen skjulte kostnader ved handel hos oss.

Dersom en eller flere varer er feilpriset eller har feil pris i forhold til mengde kan Tigernu.no avslå bestillingen og rette opp feilen. Kjøper skal da straks gis beskjed om dette.

 1. Betaling

Betaling belastes i det øyeblikk din ordre sendes fra vårt lager.
Vi benytter Klarna som betalingsformidler og du betaler trygt med den løsningen du velger i betalingsprosessen (Kort, Vipps, Faktura, eller delbetaling om du ønsker det).

 1. Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer i hovedsak fra vårt lager i Oslo og med våre speditør avtaler. Normal levering er 2 – 7 virkedager etter bestilling. Noe lengre tid må beregnes i forbindelse med høytider og helg. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene utlevert fra hentepunkt. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om når levering kan skje. Du kan følge dine ordre via sporingslenken du mottar i leveransebekreftelsen fra oss.

Når varen du ønsker ikke er på vårt lager i Oslo vil du ved å ta kontakt med oss kunne velge å få varen tilsendt direkte fra fabrikk.
Dette vil medføre noe lengre leveringstid, og du må ta høyde for at det kan ta opptil 3-4 uker.

Uavhentede pakker vil bli belastet et gebyr på kr 200 + frakt tur/retur av gjeldende ordre, for å dekke våre utlegg.

Vi leverer kun til kunder i Norge.
OBS! Vi leverer dessverre ikke til Svalbard.

 1. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

 1. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.
Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse.
Utover dette har Tigernu.no 2 års begrenset garanti mot produksjons- og material feil.
Skader som skyldes normal bruk og slitasje, omfattes ikke av denne garantien. Hvis det er mulig, kan dette eventuelt repareres mot betaling.
Produksjons- og materialfeil er en iboende mangel, det vil si en feil som faktisk var der da produktet ble kjøpt. En slik feil/mangel vil som regel oppstå tidlig.

Dersom produktet er utslitt (uansett alder), vil det ikke bli sett på som en garantisak.
Utslitte produkter repareres ikke. Produkter som sendes inn ved reklamasjon skal være rene. Tigernu.no returnerer produkter som ikke er rene for innsenders regning, ubehandlet.

Hvordan registrere en reklamasjon?
Dersom du har handlet varen hos en av våre forhandlere, ber vi deg kontakte gjeldende butikk.
Om dette ikke skulle være mulig kan du sende denne til oss.
Ta kontakt med kundeservice på 96 90 18 53, eller send en epost til kontakt@tigernu.no
Du vil da motta informasjon om hvordan du kan sende inn varen du reklamerer på til oss.

 1. Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.
Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år. Se for øvrig pkt. 8.
Ved material- eller fabrikkfeil, reparerer eller bytter vi varen.

Garantien gjelder ikke:
Feil oppstått ved unormal bruk eller ytre påvirkning.
Kostnader for reparasjon ved et annet verksted en det som er avtalt.
Reisekostnader.
Eventuell følgeskader forårsaket av den feilaktige varen.

International Brands AS svarer heller ikke for tap i næringsvirksomhet.

 1. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp.
Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).
Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.
Når du mottar ordrebekreftelse fra Tigernu.no vil angrerettskjema alltid være vedlagt som en PDF fil slik at du kan skrive ut denne ved behov.
For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme mengde og stand som du mottok den.
Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid.
Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss. Kontakt oss for å få tilsendt returetikett.
Produktet sendes tilbake til oss, om mulig i originalemballasje, sammen med utfyllt angrerettskjema.
Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten fremgår av angrerettskjemaet.

Vi gjør oppmerksom på at å la være å hente tilsendt pakke ikke anses som benyttelse av angrerett.

 1. Personopplysninger

Vi er opptatt av personvern og sikkerhet for kundene våre. Kontaktopplysningene dine brukes til å håndtere forsendelse, garanti, reklamasjon og angrerett. Vi sender ikke ut reklame til deg med mindre du har samtykket til dette ved å takke ja til å motta nyhetsbrev eller SMS fra oss.
Vi lagrer kun postadresse, telefonnummer og e-postadresse, og all informasjon om betalingen din går direkte via Klarna som er vår betalingsformidler. Altså utelukkende grunnleggende informasjon som vi trenger for å registrere deg, sende deg de varene du bestiller, samt svare på eventuelle henvendelser til kundeservice.

Har du klager vedrørende personvern kan du sende en epost til kundeservice@tigernu.no

 1. Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produktene inntil kjøpesummen, inkludert eventuelle renter og omkostninger, er betalt i sin helhet.

 1. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

 1. Salgsforbehold

Tigernu.no tar forbehold om prisendringer, samt trykkfeil og endringer i tekst, bilder og linker på våre nettsider og i nettbutikken.

 1. Falske bestillinger og forsøk på svindel

Falske bestillinger og forsøk på svindel vil alltid bli politianmeldt. Det er ikke tillatt å bestille i andres navn, med mindre dette på forhånd er klarert med mottaker. I tilfeller hvor mottaker ikke kjenner til bestillingen vil dette bli sett på som forsøk på svindel, og blir dermed politianmeldt.